Vita - betyder liv på latin och italienska.

Liv är mer än att existera. Djupt in i oss alla finns det sanna, rena livet.
Likt ett fönster grumlas sikten om vi inte rengör då och då. Vi blir lätt hemmablinda och märker inte att vi inte ser klart. Då kan man ställa sig åt sidan och betrakta ur en ny synvinkel. Nya insikter ger ofta ny livsgnista, livslust och kraft.

Vit – vit och transparent – eller som ljuset; alla färger i syntes.

Vitala är det gamla namnet på Vetlanda i Småland, min släkts hemstad.

lita - lita till livets inneboende kraft.

När vi återfått kontakten med vårt inre och förmår lyssna till den inre rösten – då kommer det svåra. Att våga känna tilltro till den inre röstens mening. Tvivel dränerar oss på kraft. Vågar vi tro kommer kraften.

När kraften och tilliten finns kommer nästa steg. Då skall vi forma ramar för ett liv som stämmer överens med vår innersta vilja. Vi behöver en stödjande yttre ram för att tydliggöra och rikta kraften mot nya målbilder.

Vitalita Design - Livskraftig design – vad är det?

Form och innehåll i samverkan och interaktion. I skapelseberättelsen skapade Gud form ur kaos. Han separerade himmel från jord. Mörker från ljus. Gud delade upp tiden så att var sak fick sin tid. Så var meningen. Så skall det vara.

Form behöver inte bara ses i materiell bemärkelse utan som stöd för en livshållning. Vi kan välja att gå från hållningslöshet till kaos - för att där söka en ny form med önskat, tydliggjort innehåll.

...och så var det det här med Ägget.

En hållande form. Varje ägg har ett inre spirande liv. Vi föddes som original. Livet i ägget är skört och känsligt för stötar. Det kräver rätt temperatur för att utvecklas rätt. Vår originalitet hotas ständigt och risken finns att vi reduceras till slätstrukna kopior.

I lugn omgivning och med harmoniska relationer finns inte behov av ett hårt skal. Ju starkare yttre tryck desto större blir behovet av skydd i form av:
- skyddande hölje av integritet
- egen identitet med medvetna värderingar och mål

Göra och vara i balans. Form och innehåll i harmoni. Så får vi ett livskraftigt liv.