VÄLKOMMEN TILL INKÖPARSKOLAN!

Syfte

Syftet med vår utbildning är att deltagarna skall få:

Förståelse för innebörden och vikten av profilering och hur man bygger ett varumärke. Detta belyses bland annat genom att visa hur lönsamheten i modebranschen påverkas av profilerande inköpsarbete.
Checklistor, mallar och hjälpmedel för att kunna planera och budgetera sina inköp.
Insikter om vad man bör tänka på i leverantörskontakterna för att öka professionaliteten och därigenom optimera resultat och skapa en vinna/vinna situation för köpare och säljare.

Mål

Målsättningen är att INKÖPARSKOLAN skall stärka tryggheten och öka arbetstillfredställelsen hos deltagarna och på sikt leda till bättre lönsamhet i den egna verksamheten.

Förberedelser

Utbildningen sker i föreläsningsform i interaktion med kursdeltagarna, vilka därigenom direkt kan påverka innehållet efter deras specifika behov. Kursdeltagarna erbjuds därför att ta med sig eget material i form av budgetmallar, inköpsmallar, resultatrapporter och en lista på frågor som de önskar få svar på under utbildningen. Siffrorna kan vara gamla, det viktiga är att formen för budget och rapporter är aktuella. Arbete med budgetering och kalkylering förutsätter tillgång till miniräknare för samtliga närvarande.

Bifogat presenteras en summarisk innehållsbeskrivning för en utbildning omfattande sex dagar. Två intensiva heldagar för varje kursavsnitt; PROFILERING, INKÖPSBUDGETERING och ATT KÖPA VAROR.

Varmt välkommen med eventuella frågor eller offertbegäran!

Med förhoppning om ett förestående samarbete,
Vitalita Design AB

Anna Maria Eiderbrant

 

INKÖPARSKOLAN - PROFILERING

Innehåll: Inköparens roll och profileringens betydelse för lönsamheten
 
Inköparens olika roller
Vad gör en inköpare professionell?
Image – profilering – inköp
Vad är profilering?
Vad kan man vinna på profilering?
Aktiv profilering
Passiv profilering
Profilkomponenter
Hur profilerar man sin butik?
Vår affärsidé – hur ser den ut?
Analys av målgruppen – framgångsfaktorer
Strategiskt viktiga beslut
Definition av våra profilkomponenter

Vi arbetar intensivt med teorier, övningsexempel och deltagarna bereds löpande möjlighet att ställa frågor och att diskutera. Utbildningen innebär aktivt deltagande också genom att vi gärna utgår ifrån praktiska situationer från deltagarnas egen verklighet.

Vi avslutar med skriftlig kunskapskontroll och individuell uppföljning för den som så önskar.

 

INKÖPARSKOLAN - INKÖPSBUDGETERING

Innehåll: Inköpsbudgetering och planering av inköpsarbetet
 
Vad kan man räkna och vad sker ”på känn”?
Leveransplanering – aktivitetsplan
Specialavtal med nyckelleverantörer
Vad säger försäljningssiffrorna?
Vad säger butikssäljarna?
Djup/bredd
Lagerinventering – stapel/mode
Planera butiksytan
Hur gör jag en inköpsbudget?
Så här beräknas omsättningshastigheten
Försäljningsprisets uppbyggnad
Inköpskalkylering – kalkylpris
Uppföljning av inköpsbudgeten
Viktiga nyckelbegrepp

Vi arbetar metodiskt igenom inköpsbudgetering och kalkylering. Deltagarna bereds möjlighet att träna, och att löpande ställa frågan varför? Utbildningen innebär aktivt deltagande i diskussioner och genom att vi gärna utgår ifrån deltagarnas eget material.

Tillgång till egna budgetmallar, inköpsmallar och resultat-rapporter förenklar inlärningen. Det kan vara gamla och inaktuella siffror, det viktiga är att formen för rapporter och budgetar är aktuella.

Vi avslutar med skriftlig kunskapskontroll och individuell uppföljning för den som så önskar.

 

INKÖPARSKOLAN – ATT KÖPA VAROR

Innehåll: Att köpa varor – professionalitet i leverantörskontakterna
 
Sortimentsplanering
Leverantörsutvärdering
Praktisk inköpsplanering
Planering av säljytan
Resebudgetering och planering
Mässor och modeinformation
Förhandlingens ABC
Köpvillkor
Agenter och exportavdelningar
Professionalitet och etiska regler
Kulturella skillnader
Vett och etikett i modevärlden
Efterköpskontroll!
Repetition och kunskapstest

Utbildningen utgår ifrån modeinköparens verklighet med målsättning att öka den professionella medvetenheten hos deltagarna. Kursmaterialet är till stor del baserat på kursledarens mångåriga erfarenhet av modehandel såväl från leverantörs-, distributörs-, som detaljistled.

Utbildningen innebär aktivt deltagande genom att vi gärna utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter. Kursdeltagarna är välkomna att ta med eget arbetsmaterial i form av exempelvis orderblock, ordererkännande eller annat som förenklar inlärningen.

Vi avslutar med skriftlig kunskapskontroll och individuell uppföljning för den som så önskar.